راهنمایی :

انتخاب شما باید بر اساس نوع فعالیت و هدف شما از ثبت مکان بوده و دقت نمایید که یکی از شروط لازم برای ثبت مکان و شغل داشتن تور مجازی و یا اعلام نیاز برای ساختن تور مجازی است / همچنین ثبت رویداد باید مربوط به یک شغل باشد ( به طور مثال افتتاح یک فروشگاه و یا مثلا رخ دادن یک حراج )