مرحله دوم :

برای ثبت آگهی یک بسته را انتخاب نمایید

بسته پایه

رایگان

 • مدت زمان آگهی : ۶ ماه
 • ارسال تور مجازی با یک نقطه ( به صورت لینک ، بدون محدودیت در نقاط)
 • ساخت تور مجازی توسط ما  - یک عکس کروی ( ویژه تهران و بزودی سایر شهر ها )
 • امکان ارسال یک عکس کروی ( جهت ساختن تور مجازی توسط BebinBoro )
 • امکان قرار دادن لینک تور مجازی
 • در صورت نیاز به عکاسی ۳۶۰ با دوربین DSLR آگهی خود را ثبت و با پشتیبانی تماس بگیرید

بسته حرفه ای +

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ثبت آگهی با ویژگی های زیر
 • مدت زمان آگهی : یک سال  به صورت ویژه
 • ارسال تور مجازی برای آگهی  ( ارسال لینک ، بدون محدودیت نقاط)
 • ساخت تور مجازی برای مکان شغل شما توسط BebinBoro ( عکاسی ۱۰ نقطه بوسیله دوربین ۳۶۰ )
 • امکان ارسال ۱۰ عکس کروی ( جهت ساخت تور مجازی توسط BebinBoro )
 • امکان درج لینک تور مجازی