گذری کوتاه بر چوب و هنرهای چوبی ایرانی

احجام چوبی سنتی ( پیکر تراشی و مجسمه چوبی ) :
ساختن تندیس و حجم های تزئینی و مجسمه های زیبا از چوب می باشد . در این روش هنرمند با ابزارهای دستی حجم مورد نظر خود را ایجاد می نماید

ارسی سازی :
ساختن نوعی پنجره چوبی با شیشه های کوچک رنگی در اندازه ها و شکل های گوناگون را ارسی سازی می گویند . در بسیاری از مساجد شاهد این نوع هنر چوبی هستیم

بامبو بافی :

ادامه ی مطلب »